Lidt om Nysted Sportscenter (Sportscentret i Nysted Kommune)

 

Sportscentret i  Nysted Kommune er en selvejende institution med egen bestyrelse. Privatpersoner, foreninger og selskaber der er interesseret i institutionens arbejde kan optages som medlemmer.

Privatpersoner betaler et årligt kontingent på kr. 100,00, for foreninger/selskaber betales der et årligt kontingent på kr. 200,00.

Nysted Byråd besluttede på sit møde den 14/6 1972 , at hallen skulle placeres på det kommunale område mellem den gamle og nye amtsvej på Kettinge-Nysted strækningen. Dette areal blev overdraget til Sportscentret i Nysted Kommune.

Sportscentret blev oprettet den 19/7 1972  med det formål, at opføre og drive et sportscenter i Nysted Kommune, beregnet til benyttelse for Nysted kommunes beboere og foreninger.

Egenkapitalen til dette byggeri var værdien af det overdragne jordareal, samt værdien af frivilligt arbejde ved opførelsen af hallen. Grundudgravning samt støbning af fundament m.v. blev udført med frivillig arbejdskraft.

Den 20. juni 1973 var resultatet , at der blev afholdt rejsegilde. Den 1. december 1973 blev hallen taget i brug for første gang og blev officielt indviet den 12. januar 1974 med reception, gavespil, spisning, gymnastikopvisning og kæmpesportsbal.

Der er efterfølgende foretaget udvidelse af Kettingehallen, idet der i 1980/1981 blev foretaget udvidelse af depotrum og cafeteria. Disse udvidelser blev foretaget i forbindelse tilbygning af omklædningsrum samt klublokale til B 1990 (Kettinge Boldklub), samt klublokale og indendørs 15 m skydebane til Frejlev-Vantore Skytteforening (Frejlev Ungdoms- og Skytteforning). Den 28. februar 1981 var der officiel indvielse af skydebanen med tilhørende klublokale, og 14 dage senere foregik den lige så officielle indvielse af Kettinge Boldklubs klublokale. Omtrent samtidig tog Kettinge Boldklub den nye fodboldbane i brug. Begge projekter blev for begge klubbers vedkommende gennemført med udstrakt brug af frivillig arbejdskraft.

I december 1978 blev der nedsat et byggeudvalg med henblik på opførelse af et svømmebad. Den 15. maj 1980 står det Kampmann-Boysenske svømmebad klar til indvielse. Svømmebadet er opført for midler, der stammer fra Den Kampmann-Boysenske Fond, hvis kapital hidrører fra salget af Kystsanatoriet. Friluftsbadet har ca. 700m3 vand. Der er et bassin på 12,5 m x 25 m samt et børnebassin på 12,5 m x 6 m. Driften af af Friluftsbadet blev frem til og med 1990 varetaget af Sportscentret i Nysted Kommune. Driften af dette Friluftsbassin blev fra 1991 og indtil 2005 varetaget af Foreningen Svømmebadets Venner. Fra 2006 varetages driften af Sportscentret i Nysted Kommune i et samarbejde med Kettinge Badets Venner. Dette samarbejde er ophørt efter sæson 2012.

I forbindelse med at Nysted Kommune opførte en ny skole på Ndr. Kongemarksvej i Nysted, påbegyndte Sportscentret projektering af en ny Idrætssal beliggende i nærheden af skolen. I 1988 kunne man indvi Idrætssalen i Nysted.

I 1994 blev der etableret et Motionscenter, som i 2004 yderligere er blevet udvidet med lokale til opvarmning. I 2006 blev omklædningsrum inddraget i Motionscentret, i dette rum blev nye kredsløbsmaskiner placeret.

I 2005 er der foretaget total udskiftning af motionsmaskinerne, idet der indkøbt nye maskiner fra TECHNOGYM (Element). Maskinerne er leveret af PEDAN i Køge.

I 2006 blev Motionscentret igen udvidet. Til dette nye lokale blev der indkøbt 5 kredsløbsmaskiner, nemlig 1 stk. Synchro maskine, 1 stk. Recline, 1 stk. Bike, og også 2 stk. Wave (som er det absolut sidste nye indenfor fittness). Alle maskiner er fra TECHNOGYM og lever fra firmaet PEDAN i Køge.

På den ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2007 bliver der godkendt nye vedtægter for SPORTSCENTRET I NYSTED KOMMUNE, den væsentlige ændring er et navneskift til NYSTED SPORTSCENTER. Af andre ændringer kan nævnes, at generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned, samt udvidelse af bestyrelsen med 2 medlemmer, idet der ikke fremover vil være repræsentanter fra Nysted Kommune (Guldborgsund Kommune). Omkring antal af medlemmer, har dette først virkning fra generalforsamlingen i 2008.

I foråret 2010 er Motionscentret udvidet med en pavillon på 96 m2. Denne Pavillon skal anvendes til holdaktiviteter, samt Motionscentrets nye aktivitet, nemlig INDOOR CYCLING, til denne aktivitet er der hos PEDAN indkøbt 16 nye cykler. Denne udvidelse har kostet ca. 950.000 kr. Der er ydet tilskud fra LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN med kr. 150.000,00, samt fra LAG med kr. 50.000,00. Størstedelen af den øvrige beløb var opsparet af medlemmerne i Motionscentret. Resterende finansiering er sket med en kasse kredit fra vores bankforbindelse, Danske Bank.

 

 

Formænd gennem tiderne

 

Preben Høgdal

1972-1975

Vagn Brædder

1975-1977

Ib Henriksen

1977-1985

Niels Bjerregård

1985-

   

Halinspektører gennem tiderne

 

Leif Lindhardt

1974-1979

Steen Soltau

1979-1981

Knud B. Hacke

1981-1997

Conny Rasmussen

1997-2012

 Karsten Latocha

 2012-