Kettinge Motionscenter

Kontingent

Kontingentet andrager for

december, januar og februar måned  kr. 525,00, forfalder til betaling 1/12
marts, april og maj måned   kr. 525,00, forfalder til betaling 1/3
juni, juli og august måned kr. 525,00, forfalder til betaling 1/6

september, oktober og november måned

kr. 525,00, forfalder til betaling 1/9

Pause ønsker svarende til en/eller flere af ovennævnte perioder kan ske, dette skal dog meddeles senest 1 måned før udløb af perioden.

Der kan foretages tilmelding til automatisk betaling gennem PBS Betalingsservice.

Ved indmeldelsen betales et indmeldelsesgebyr på kr. 100,00.

Du kan også tilmelde dig årligt kontingent som andrager kr. 1.7000,00, opkræves i januar måned, der er ikke mulighed for pauseønske i det årlige kontingent.

Kontingent for Teen Fitness andrager kr. 75,- pr. måned som opkræves sammen med forældrebetalingen.

Ved fremsendelse af rykkerbrev for manglende kontingentbetaling beregner vi et rykkergebyrer på kr. 50,00.