Kettinge Motionscenter - Ind-udmeldelse

Indmeldelse - Udmeldelse

Indmeldelse

Du skal være fyldt 15 år for at kunne blive medlem.

Der kan foretages indmeldelse når der er instruktører til stede i Motionscentret (se disse tider under åbningstider). Vi anbefaler dig at komme mellem kl. 17,00 til 18,30, idet instruktørerne kan være optaget af holdaktiviteter om formiddagen.

Fra den 1/7 og til 15/8  er der ikke instruktører i Motionscentret og der kan derfor ikke ske indmeldelse i denne periode.

Ved indmeldelse skal der foretages betaling for 3 måneders kontingent i alt kr. 525,00, samt et indmeldelsesgebyr på kr. 100,00. Ved indmeldelsen udleveres en chip, som giver dig adgang til Motionscentret.

Indbetalingen foretages ved brug af MOBILE PAY 13350. Der kan IKKE betales med kontanter, eller Dankort. Indbetalingskort kan udleveres.

Udmeldelse

Udmeldelse af Motionscentret kan ske med virkning fra 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11 (samme terminer som vores opkrævninger). Udmeldelse foretages med 1 måneds varsel til nævnte terminer.
På skranken i Motionscentret findes en blanket til udmeldelse samt pauseønske, brug venligst denne blanket.
Du kan også sende en mail til sportscentret@post.tele.dk

Pause

Du har mulighed for at holde pause, vi tilbyder følgende pause muligheder:
1/12 - 28/2
1/3 - 31/5
1/6 - 31/8
1/9 - 30/11