Lidt om Nysted Sportscenter (Sportscentret i Nysted Kommune)

Sportscentret i Nysted Kommune er en selvejende institution med egen bestyrelse. Privatpersoner, foreninger og selskaber der er interesseret i institutionens arbejde kan optages som medlemmer.
Privatpersoner betaler et årligt kontingent på kr. 75,00, for foreninger/selskaber betales der et årligt kontingent på kr. 150,00.

Nysted Byråd besluttede på sit møde den 14/6 1972, at hallen skulle placeres på det kommunale område mellem den gamle og nye amtsvej på Kettinge-Nysted strækningen. Dette areal blev overdraget til Sportscentret i Nysted Kommune.

Sportscentret blev oprettet den 19/7 1972 med det formål, at opføre og drive et sportscenter i Nysted Kommune, beregnet til benyttelse for Nysted kommunes beboere og foreninger.

Egenkapitalen til dette byggeri var værdien af det overdragne jordareal, samt værdien af frivilligt arbejde ved opførelsen af hallen. Grundudgravning samt støbning af fundament m.v. blev udført med frivillig arbejdskraft.

Den 20. juni 1973 var resultatet, at der blev afholdt rejsegilde. Den 1. december 1973 blev hallen taget i brug for første gang og blev officielt indviet den 12. januar 1974 med reception, gavespil, spisning, gymnastikopvisning og kæmpesportsbal.

Der er efterfølgende foretaget udvidelse af Kettingehallen, idet der i 1980/1981 blev foretaget udvidelse af depotrum og cafeteria. Disse udvidelser blev foretaget i forbindelse tilbygning af omklædningsrum samt klublokale til B 1990 (Kettinge Boldklub), samt klublokale og indendørs 15 m skydebane til Frejlev-Vantore Skytteforening (Frejlev Ungdoms- og Skytteforening). Den 28. februar 1981 var der officiel indvielse af skydebanen med tilhørende klublokale, og 14 dage senere foregik den lige så officielle indvielse af Kettinge Boldklubs klublokale. Omtrent samtidig tog Kettinge Boldklub den nye fodboldbane i brug. Begge projekter blev for begge klubbers vedkommende gennemført med udstrakt brug af frivillig arbejdskraft.

I forbindelse med at Nysted Kommune opførte en ny skole på Ndr. Kongemarksvej i Nysted, påbegyndte Sportscentret projektering af en ny Idrætssal beliggende i nærheden af skolen. I 1988 kunne man indvi Idrætsssalen i Nysted.

På den ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2007 bliver der godkendt nye vedtægter for SPORTSCENTRET I NYSTED KOMMUNE, den væsentlige ændring er et navneskift til NYSTED SPORTSCENTER. Af andre ændringer kan nævnes, at generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned, samt udvidelse af bestyrelsen med 2 medlemmer, idet der ikke fremover vil være repræsentanter fra Nysted Kommune (Guldborgsund Kommune).

I 2018 bliver der etableret en ny og stor parkeringsplads på det areal hvor der tidligere var en fodboldbane.

På den resterende del af fodboldbanen etablerede Kettinge Frejlev Skytteforening en hartballbane. Ved etableringen af denne bane bliver det afgravet jord fra P-pladsen anvendt.

KETTINGEBADET

I december 1978 blev der nedsat et byggeudvalg med henblik på opførelse af et svømmebad. Den 15. maj 1980 står det Kampmann-Boysenske svømmebad klar til indvielse. Svømmebadet er opført for midler, der stammer fra Den Kampmann-Boysenske Fond, hvis kapital hidrører fra salget af Kystsanatoriet. Friluftsbadet har ca. 700m3 vand. Der er et bassin på 12,5 m x 25 m samt et børnebassin på 12,5 m x 6 m. Driften af af Friluftsbadet blev frem til og med 1990 varetaget af Sportscentret i Nysted Kommune. Driften af dette Friluftsbassin blev fra 1991 og indtil 2005 varetaget af Foreningen Svømmebadets Venner. Fra 2006 varetages driften af Sportscentret i Nysted Kommune i et samarbejde med Kettinge Badets Venner. Dette samarbejde er ophørt efter sæson 2012.
I 2013 blev der opført en pavillon på badets areal.

KETTINGE MOTIONSCENTER.

I 1994 blev der etableret et Motionscenter, som i 2004 yderligere er blevet udvidet med lokale til opvarmning. I 2005 er der foretaget total udskiftning af motionsmaskinerne, idet der blev indkøbt nye maskiner fra TECHNOGYM (Element). Maskinerne er leveret af PEDAN i Køge.
I 2006 blev et omklædningsrum inddraget i Motionscentret, i dette rum blev nye kredsløbsmaskiner placeret. Nu er der i rummet boksebolde m.v.

I foråret 2010 er Motionscentret udvidet med en pavillon på 96 m2. Denne Pavillon anvendes til holdaktiviteter, samt Motionscentrets nye aktivitet, nemlig INDOOR CYCLING, til denne aktivitet er der hos PEDAN indkøbt 16 nye cykler. Denne udvidelse har kostet ca. 950.000 kr. Der er ydet tilskud fra LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN med kr. 150.000,00, samt fra LAG med kr. 50.000,00. Størstedelen af det øvrige beløb var opsparet af medlemmerne i Motionscentret.

I 2013 blev Motionscentret igen udvidet med en pavillon på 105 m2, hvor nu alle holdaktiviteter blev samlet. Pavillon fra 2010 bruges herefter alene til spinning.

I 2016 bliver de bestående spinningcykler udskiftet til de nuværende.

I 2018 bliver der igen udvidet med en pavillon på 125 m2. I denne pavillon er der samtalerum, rum til ro- og kajakmaskiner, afspænding, toilet og ikke mindst et stor BØRNERUM så medlemmerne kan tage barn/børn med i Motionscentret,

I 2021 bliver der foretaget komplet udskiftning af samtlige kredsløbsmaskiner til den nyeste type fra Technogym, leveret af Pedan i Køge. Der er i 2022 indkøbt yderligere nye maskiner.

Alle udvidelser samt indkøb af maskiner er finansieret af opsparede midler fra medlemmerne i Motionscentret.